Reference

Big scale projects

MAX CITY

 • LOKACIJA: Pula, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Trgovački centar , cca 72.000 m2 brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2018
 • USLUGA: Design management  & Tenant Coordination

MARINA POLESANA

 • LOKACIJA: Pula, Hrvatska, otok Sv. Katarina
 • TIPOLOGIJA: Luka nautičkog turizma, 22,39 ha
 • GODINA IZGRADNJE: 2022 ( godina projektiranja 2017)
 • USLUGA: Glavni projekt rekonstrukcije i prenamjene postojećih objekata nekadašnje vojne namjene u caffe i restoran

MONUMENTI

 • LOKACIJA: Pula, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Nautičko-turistički kompleks, 2. Faza – zona mješovite namjene, 3,07 ha
 • GODINA IZGRADNJE: U izgradnji (godina projektiranja 2017)
 • USLUGA: Idejni projekt novog objekta depandanse hotela

ARENA CENTAR

 • LOKACIJA: Zagreb, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Trgovačko-zabavni centar,  cca 175.000 m2 brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2010
 • USLUGA: Idejni, glavni i izvedbeni projekt, projektantski nadzor, koordinacija

RIO SHOPPING

 • LOKACIJA: Valladolid, Španjolska
 • TIPOLOGIJA: Trgovački centar, cca 150.000 m2 brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2011
 • USLUGA: Glavni i izvedbeni projekt, projektantski nadzor

AVENUE MALL

 • LOKACIJA: Zagreb, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Trgovačko – poslovno – zabavni centar, cca 150.000 m2 brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2007
 • USLUGA: Idejni, glavni i izvedbeni projekt, Izvedbeni projekt kino kompleksa

Reference

Small scale projects

VANJSKI BAZEN I SUNČALIŠTE HOTELA MEDENA

 • LOKACIJA: Trogir, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Vanjski bazen postojećeg hotela,  240 m2, od čega 40m2 dječji bazen
 • GODINA IZGRADNJE: 2017
 • USLUGA: Idejni,glavni i izvedbeni projekt, troškovnik, projektantski nadzor

AUTOKAMP PICCOLO

 • LOKACIJA: Banjole, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Turizam  – Obiteljski kamp,  cca 4400 m2
 • GODINA IZGRADNJE: 2020
 • USLUGA: Idejni,glavni i izvedbeni projekt

VILLA KURIOZA

 • LOKACIJA: Kurelovići, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Kuća za odmor, 170 m2 brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2016
 • KARAKTERISTIKE PROJEKTA: Rekonstrukcija postojećeg objekta
 • USLUGA: Idejni i glavni projekt

APART HOTEL I VILLA KRASE

 • LOKACIJA: Medulin, Hrvatska
 • TIPOLOGIJA: Apart hotel i kuća za odmor, 1300 m2 ukupno brutto
 • GODINA IZGRADNJE: 2022
 • USLUGA: Idejni projekt

© Copyright ID STUDIO 2022 | Design by WEB PULSE